Vilkår og betingelser for nettstedbruk og kjøp

Vennligst les nøye gjennom følgende vilkår og betingelser før du bruker nettstedet vårt og gjennomfører kjøp. Disse vilkårene regulerer dine rettigheter og plikter som kunde hos oss.

I. Partene i kontrakten

Dine avtalepartnere for alle juridiske transaksjoner knyttet til disse vilkårene og betingelsene er:

Selskapet Ledende Teknologi AS Adresse: Trelastgata 3, 0191 Oslo, Org.nr: 925 949 086, Kontakt: Kundeservice@bellino.no

bII. Omfang og definisjoner

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for alle produktbestillinger og bruk av nettstedet Bellino.no («nettbutikken»). Ved å bruke nettbutikken og legge inn en bestilling, aksepterer du disse vilkårene og betingelsene.

III. Bestillingsprosessen og kontraktsinngåelse

 1. Bestilling og kontraktsinngåelse

Produktene som vises i nettbutikken utgjør ikke et bindende tilbud, men en invitasjon til å sende inn en bestilling. Når du legger inn en bestilling, sendes det et kjøpstilbud til oss.

Vi vil bekrefte mottaket av bestillingen din, men dette representerer ikke en aksept av ditt kjøpstilbud. Kontrakten vil inngås når vi sender en bekreftelse på forsendelse av varene.

 1. Angrerett

Du har rett til å angre på kjøpet innen angrefristen på 100 dager. Vennligst se våre vilkår og betingelser for mer informasjon om angrerett og prosedyre for å utøve den.

 1. Betaling, levering og rettigheter

Du kan velge mellom ulike betalingsmetoder som tilbys i nettbutikken. Levering av varene vil skje i henhold til avtalt tid og fraktmetode. Du har visse rettigheter knyttet til mangler i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

IV. Personvern og informasjonssikkerhet

Vi tar personvern og beskyttelse av kundedata på alvor. Vi følger gjeldende lover og regler angående personvern og håndtering av kundedata. Vennligst se våre personvernregler for mer informasjon.

V. Ansvarsbegrensning og tvisteløsning

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte eller følgeskader som oppstår som følge av bruk av nettbutikken. Eventuelle tvister vil forsøkes løst gjennom 

forhandlinger og minnelige ordninger. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

Retningslinjer for angrerett

Angrefrist

Du har muligheten til å angre på denne avtalen innen hundre dager uten å oppgi grunner.

Angrefristen utløper 100 dager etter den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportøren, fysisk overtar varene (eller fra den dagen du tar besittelse av det siste elementet når kontrakten omfatter flere elementer som er bestilt sammen, men leveres separat).

Hvis kontrakten gjelder levering av varer i flere deler eller enheter, utløper angrefristen fjorten dager etter den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportøren, tar besittelse av den siste delsendingen eller det siste elementet.

For å utøve angreretten din, må du informere oss på følgende adresse:

Ledende Teknologi AS, Trelastgata 3 0191 OSLO, Norge retur@bellino.no.

Du kan bruke et tydelig uttalelse (for eksempel et brev sendt per post, faks eller e-post) for å informere oss om beslutningen din om å angre på denne avtalen. Du kan også benytte deg av angreskjemaet nedenfor, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig å sende melding om utøvelsen av angreretten før angrefristen utløper.

Konsekvenser av å angre

Hvis du angrefristen på denne avtalen, vil vi refundere deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstra kostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den rimeligste standardleveringsmetoden vi tilbyr), uten unødig opphold og senest fjorten dager fra den dagen vi mottar melding om at du har angret på denne avtalen. Vi vil bruke samme betalingsmetode for tilbakebetalingen som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre det er uttrykkelig avtalt noe annet med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt dokumentasjon for at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere eller levere varene til oss uten unødig opphold og senest fjorten dager etter den dagen du informerte oss om at du har angret på denne avtalen. Fristen anses for å være overholdt hvis du returnerer varene før utløpet av fjorten-dagers perioden.

Hvis du returnerer varene innenfor Tysklands grenser, vil vi dekke kostnadene for retur. I andre tilfeller er du ansvarlig for de direkte kostnadene ved retur av varene. Vennligst se vår kostnadsoversikt for mer informasjon.

Du er kun ansvarlig for eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes unødvendig håndtering av varene for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Instruksjoner for opphør av angrerett

(2) Unntak fra angreretten:

Angrefristen gjelder ikke for følgende avtaler, med mindre partene har avtalt noe annet:

 • avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og som er produsert etter forbrukerens individuelle valg eller instruksjoner, eller som tydelig er tilpasset forbrukerens behov;

 • avtaler om levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helse- eller hygienekrav dersom forseglingen er brutt etter levering.

(3) Angreskjema:

Hvis du ønsker å angre på avtalen, kan du fylle ut dette skjemaet og returnere det til:

CYBEX Online Shop Dornierstrasse 9 49090 Osnabrück Tyskland E-post: service.no@cybex-online.com

Jeg/vi () angre herved på avtalen jeg/vi () inngikk om kjøp av følgende varer (*)

Bestilt () / mottatt den ()

Navn på forbrukeren(e)

Adresse for forbrukeren(e)

Forbrukerens(e) underskrift (kun for skriftlig kommunikasjon)

Dato

(*) Stryk det som ikke er aktuelt

 1. Frivillig utvidet returrett

(1) I tillegg til den lovpålagte angreretten gir vi deg muligheten til å returnere varen innen tretti dager. Perioden starter dagen etter at du har mottatt varen.

I løpet av denne tretti-dagers perioden kan du kansellere avtalen (selv etter 14-dagers angrefristen) ved å returnere varen til oss. Dette gjelder ikke for varer som er utelukket fra lovpålagt angrerett.

For å benytte deg av denne returen må varen være komplett, i original emballasje og i ubrukt og uskadet stand. Ingen forseglinger på varen skal være brutt eller fjernet. Fristen anses for å være overholdt hvis du returnerer varen innen fristen.

Varen(e) skal returneres til:

CYBEX Online Shop Dornierstrasse 9

nstruksjoner for opphør av angrerett

(2) Unntak fra angreretten:

Angrefristen gjelder ikke for følgende avtaler, med mindre partene har avtalt noe annet:

 • avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og som er produsert etter forbrukerens individuelle valg eller instruksjoner, eller som tydelig er tilpasset forbrukerens behov;

 • avtaler om levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helse- eller hygienekrav dersom forseglingen er brutt etter levering.

(3) Angreskjema:

Hvis du ønsker å angre på avtalen, kan du fylle ut dette skjemaet og returnere det til:

Selskap / mottaker: Ledende Teknologi AS, Adresse: Oslo lagerhotell, Strømsveien 318, 1081 OSLO, Norge E-post: retur@bellino.no.

Jeg/vi () angre herved på avtalen jeg/vi () inngikk om kjøp av følgende varer (*)

Bestilt () / mottatt den ()

Navn på forbrukeren(e)

Adresse for forbrukeren(e)

Forbrukerens(e) underskrift (kun for skriftlig kommunikasjon)

Dato

 1. Frivillig utvidet returrett

(1) I tillegg til den lovpålagte angreretten gir vi deg muligheten til å returnere varen innen tretti dager. Perioden starter dagen etter at du har mottatt varen.

I løpet av denne tretti-dagers perioden kan du kansellere avtalen ved å returnere varen til oss. Dette gjelder ikke for varer som er utelukket fra lovpålagt angrerett.

For å benytte deg av denne returen må varen være komplett, i original emballasje. Fristen anses for å være overholdt hvis du returnerer varen innen fristen.

Varen(e) skal returneres til:

Oslo lagerhotell, Strømsveien 318, 1081 OSLO, Norge

 

Del IV: Gjennomføring av kjøpsavtalen; betaling og levering

A. Priser og frakt; spesialtilbud og tilgjengelighet

Prisstruktur og fraktkostnader

Våre priser inkluderer gjeldende merverdiavgift ved bestillingstidspunktet.

Tilgjengelighet og spesialtilbud

Vennligst merk at spesialtilbud vanligvis har en begrenset varighet.

Tilgjengeligheten av varer i Bellino nettbutikk kan variere, spesielt basert på spesifikasjoner som størrelse eller farge.

Hvis et produkt er utilgjengelig, vil dette bli tydelig indikert i produktinformasjonen.

B. Betalingsmetoder og -vilkår

Godkjente betalingsmetoder

Du kan velge blant følgende betalingsmetoder for dine kjøp: VISA, kredittkort, PayPal, Apple Pay og gavekort.

Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å utelukke visse betalingsmetoder i spesielle tilfeller.

Betalingsprosedyrer

Betaling for varene vil bli belastet i henhold til valgt betalingsmetode.

Du vil motta en faktura sammen med leveransen av varene, med mindre faktureringsadressen avviker fra leveringsadressen.

C. Leveringstider, frakt og risikooverføring

Leveringstider og frakt

Leveringstidene oppgitt i Bellino nettbutikk gjelder for levering til Norge fra lageret vårt i Norge.

Frakt og risikooverføring

Leveringene vil bli utført til den angitte leveringsadressen ved hjelp av pålitelige transportselskaper.

Risikoen for utilsiktet tap av varene overføres til deg ved overlevering eller ved din unnlatelse av å akseptere varene.

 

D. Eiendomsforbehold, motregning og tilbakeholdsrett

 1. Eiendomsforbehold
 • Varene forblir vår eiendom frem til fakturabeløpet er fullt betalt.
 1. Motregning og tilbakeholdsrett
 • Du har rett til å motregne dine krav mot våre krav bare når dine motkrav er lovlig etablert eller ubestridt.
 • Tilbakeholdsrett kan kun utøves for krav som oppstår fra samme kontraktsforhold.

E. Rettigheter ved mangler og ansvar

 1. Rettigheter knyttet til mangler
 • I tilfelle skadede varer eller andre mangler (f.eks. ufullstendig levering), har du rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov («garantirettigheter»).
 1. Ansvar og ansvarsbegrensninger
 • Vi er ansvarlige uten begrensninger for forsettlig eller grov uaktsom skade, skade på liv, kropp eller helse, garantiløfter og objektivt ansvar i henhold til norsk lov.
 • Vårt ansvar er begrenset til forutsigbare tap som er typiske for kontrakten ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, med mindre annet er angitt.
 • Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder også for våre ansatte, stab, ledere, stedfortredende agenter og juridiske representanter.